தமிழ் சினிமாவின் தலையெழுத்தை மாற்றிய இரண்டு முக்கியமான இயக்குனர்கள் பாரதிராஜா மற்றும் மகேந்திரன். ஸ்டுடியோக்களில் பரிதாபமான செட் போட்டு படமெடுத்து கொண்டிருந்த காலத்தில், ஒரு கிராம வாழ்க்கையை தன் 16 வயதினிலே படம் மூலம் யதார்த்தமான படம் எடுக்கும் உத்தியை அறிமுகப்படுத்தியவர் பாரதிராஜா. சினிமா ஒரு விசுவல் மீடியம். ஒளி, ஒலி, காட்சி அமைப்பு, யதார்த்தம் மற்றும் நாடகத்தனம் இல்லாத திரைக்கதை அமைப்பு என இந்தியாவையே தனது பதேர் பாஞ்சாலி…


மொபைல் போன், சோசியல் மீடியா காலத்தில் எவருடைய கவனத்தையும் 5 நிமிடத்திற்கு மேல் வைத்திருப்பது மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது. உலகின் முன்னணி எழுத்தாளர்களில் ஒருவரான பவுலோ கோயல்ஹோ கூட தனது பிளாக் கட்டுரைகளை 2 நிமிடத்திற்குள் படித்து விடும் அளவிற்கு சுருக்கி எழுதுகிறார். உலகின் முன்னணி நகைச்சுவை நாயகனான ரசல் பீட்டர்ஸ் 4 நிமிட யூடுயூப் விடியோக்கள் வெளியிடுகிறார். இந்திய திரைப்படங்கள் 2 மணி நேர படங்களாக மாறிய பிறகும்…


One of the funniest platforms in the world is none other than Thinkers50. Every 2 years, they release a list of the most influential management thinkers in the world. For a while, I also thought this list was something serious because one of my favorite thinkers Clayton Christensen was there…


My 7th standard class and I don’t even know where I am in this picture

I got my first lesson in entrepreneurship when I was a 7th standard student at the ‘boys only’ MNU Jeyaraj Nadar High School on the outskirts of Madurai in Tamil nadu, India. …


I was going through a low phase for the last 3 months. I was unable to do even things that I liked (reading, writing, running, playing with kids) and all my routines were completely disrupted. I was unable to watch even 2 mins in youtube. I used to watch two…


Of late, I have stopped reading business books. I am a voracious reader and read a lot of books especially on business, which is a favorite topic of mine.

What can you expect in a business book?

These are the possible stages of a book creation exercise

  1. The author would…

The 4 minute mile was not a race. It was an IDEA

‘Ladies and gentlemen, here is the result of event nine, the one mile: first, number forty one, R. G. Bannister, Amateur Athletic Association and formerly of Exeter and Merton Colleges, Oxford, with a time which is a new…


India has some of the biggest political parties in the world and also, perhaps the largest number of political parties in the world. The number of flags we have for our political parties will be more than the number of country flags around the world. The members of some political…


Today, Holi is celebrated all over India. It is the festival of colors. Holi is one of my most favorite festivals as it breaks every possible barrier both inside and outside. You throw colors at each other. You wear white, become vulnerable and make others throw colors at you. You…


The last two weeks have witnessed some crazy violence across India because of a controversial bill and a citizen’s registry promoted by the Indian Government. I wonder why there was such mindless violence from both sides — on one side, the police brutally thrashed students at Jamia Milla University in…

Viji (விஜி)

Writer, எழுத்தாளன்

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store